Edvard RUSJAN .....................................Herman POTOCNIK

VSEM PRIJATELJEM LETALSKE in POMORSKE MEDICINE ter LETALSTVA!

Vabimo vas, da si ogledate naso NOVO spletno stran, ki je sicer se v izgradnji in v testni fazi.
Od 5. do 9. maja bo v Montrealu v Kanadi kongres Zdruzenja za letalsko in vesoljsko medicino - AsMA, kjer bomo imeli dva prispevka (povzetek 230-pdf, povzetek 455-pdf) in nam bo zaupano tudi vodenje okrogle mize o novih dognanjih na podrocju letalske medicine in zdravniskega licenciranja pilotov.
Ob tej priliki bo nase Zdruzenje za letalsko in vesoljsko medicino (SAsMA) postalo clan krovnega zdruzenja - AsMA (porocilo (del o Sloveniji) s skupscine (1, 2,) AsMA, NOV 2001), ki zdruzuje strokovnjake stevilnih interdisciplinarnih panog iz vsega sveta, ki jih letalstvo in pomorstvo posebej zanimata. To izjemno cast smo si prisluzili z dolgoletnim trdim delom ter tudi s konstruktivnim sodelovanjem s stevilnimi prijatelji letalske in pomorske medicine ter letalstva. Nekaj najbolj zasluznim za razvoj te discipline pri nas smo se ze oddolzili z njihovim sprejetjem med castne clane zdruzenja.
Nekaj vec o nasi zgodovini (besedilo, celoten dokument) si lahko preberete v porocilu z ustanovnega sestanka.
V kolikor menite, da je upraviceno, vas vabimo med pokrovitelje nasega delovanja.
Z vami bomo zopet po Montrealu. Drzite pesti za varno in uspesno vrnitev.
Hvala za pozornost!
Ljubljana, 1. maj 2002

Latest news: Connected to MONTREAL: May 9, 2002

TO ALL FRIENDS of AEROSPACE MEDICINE and AVIATION!

We invite you to visit our NEW web page, which is far from being complete and is in a testing phase.
When Slovenian AsMA will become AsMA affiliated organization in Montreal, Canada in May this year this will not be only a result of our hard work for many years but also because of great cooperation with all friends of aerospace and colleagues at home and around the world. To some of them, who have had also a chance to visit our country and contributed significantly to the development of this discipline in Slovenia, we have shown already our great appreciation with electing them as honorary members of our association. We shall be with you again after Montreal and we hope with the best news.
Thank you for your attention!

Ljubljana, MAY 01, 2002


Tukaj je nasa prvotna spletna stran!
Here is our original and the first web page!