USTANOVLJENO ZDRUŽENJE ZA LETALSKO IN VESOLJSKO MEDICINO SLOVENIJE

 

24. oktobra je bilo na Igu ustanovljeno ZDRUŽENJE ZA LETALSKO IN VESOLJSKO MEDICINO kot sestavni del SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA. Pred ustanovitvijo združenja je potekalo predavanje akademika dr. Michaela Bagshawa z naslovom “HUMAN FACTORS IN AVIATION”. Ustanovitev združenja je izredno pomemben dogodek za slovensko letalsko medicino, ki je v svetu dosegla izjemen ugled. Brez zgodovinske distance je ta hip težko povsem realno oceniti, v kakšni meri je ta ugled zagotovo tudi pozitivno vplival na ugled Slovenske vojske in ne nazadnje Slovenije, saj oborožene sile vseh držav aktivnosti na letalskem področju pozorno spremljajo zaradi prepletenosti zračnih aktivnosti v vsakdanjem življenju. Sedaj v celoti izpolnjujemo pogoje za sprejem v krovno organizacijo za letalsko in vesoljsko medicino - AsMA, ki bo potekal 16. novembra 2001 v Washingtonu D.C., ZDA. Poleg Rusije bo Slovenija edina država iz  bivšega vzhodnega bloka (kot ga pojmujejo nekateri zahodni kolegi), ki bo postala polnopravna članica te organizacije.

 

Kratka zgodovina slovenske letalske medicine:

Pionirja sodobne letalske medicine v Sloveniji sta nedvomno kolega prof. dr. Vito Starc, dr. med. in Brane Brodnik, dr. med., ki sta januarja 1996 začela z izobraževanjem letalskih zdravnikov. Oktobra 1996 smo na MORSu pristopili k projektu z odobritvijo ministra za obrambo Jelka Kacina in operativno podporo državnega sekretarja mag. Borisa Žnidariča in vodje Zdravstvene službe Karmen Pahor, dr. med.

 

Pomembne točke v mednarodnem življenju smo si prislužili z organizacijo 3. kongresa Alpe Adria na Bledu maja 1997, tudi zaradi prof. dr. Vita Starca,dr. med. in sicer zaradi njegove briljantne analize kongresa in njegove vsebine, ki so jo v Ameriškem združenju za medicino ovrednotili kot mednarodno veljavno  izobraževanje zdravnikov. Pri kongresu Alpe Adria sta odločilno podporo nudila minister Tit Turnšek in predsednik parlamenta Janez Podobnik, dr. med. Letalska ambulanta na MORS s konzultanti iz Kliničnega centra je začela z delom novembra 1996 in od takrat smo z našim delom sproti seznanjali mednarodna letalska združenja, predvsem na kongresih, veliko pa je bilo tudi osebnih stikov s pomembnimi kolegi, ki so nam z bogatimi izkušnjami pomagali reševati tekoče probleme.

 

Če se v tem zapisu omejim na letalsko vojaško sfero, potem moram poudariti, da smo navezali predvsem tesne stike z letalskimi silami Nemčije, Velike Britanije in ZDA. Pri nekaterih naših problemih smo se z njimi posvetovali in s skupnimi prizadevanji rešili nekatere probleme, ki so potem postali vodilo tudi pri ostalih letalskih oboroženih silah. Pri uvajanju sodobnega sodelovanja med letalsko medicino in vojsko nam je izjemno konstruktivno pomagal polkovnik Gabrijel Možina in kasneje tudi podpolkovnik Drago Svetina. Čeprav v tem zapisu ni namen razpravljati o vojaški zdravstveni službi, je sodoben skupni pristop zagotovo postavil temelje za  sodobno komunikacijo med medicinsko in vojaško stroko.

 

Zaradi pomanjkanja prostora mi dovolite, da zgodovinsko dogajanje na letalskem področju zaključim z ugotovitvijo, da so vsi ministri za obrambo, načelniki generalštaba ter državni sekretarji podpirali uveljavljavljanje slovenske letalske medicine za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem.

 

Na koncu te skrajšane kronologije dogajanja moram vsekakor omeniti vlogo konzultanta prim. doc. dr. Radovana Starca, dr. med. Z mnogimi prispevki, predavanji in drugimi aktivnostmi na najpomembnejših mednarodnih kongresih je izjemno prispeval ne samo k ugledu slovenske letalske medicine ampak tudi k ugledu Slovenske vojske in ne nazadnje tudi k ugledu Slovenije.

 

Predstavitev predavatelja:

Dr. Michael Bagshaw je vodja letalske medicine in medicine dela pri letalski družbi British Airways – BA in je odgovoren za zdravstveno varstvo več kot 50.000 uslužbencev širom po svetu. BA je s stališča mednarodnih prevozov največji mednarodni letalski prevoznik na svetu. Dr. Bagshaw je mednarodno priznan strokovnjak za področje človeškega dejavnika v letalstvu in je avtor “biblije” za pilote in zdravnike iz tega področja: “Human Performance and Limitations in Aviation”. Mnogi standardni učbeniki iz letalske medicine vsebujejo njegov prispevek.

Dr. Bagshaw je preživel 16 let v kraljevskih letalskih silah Velike Britanije – RAF UK v dvojni vlogi pilota in letalskega zdravnika, kar pospešeno uvajajo sedaj tudi v oboroženih silah ZDA. Aktivno je letel kot formacijski pilot lovce enosede Hunter in Jaguar. V svoji pilotski karijeri je najbolj ponosen na osvojitev prvega mesta v akrobatskem letenju in to prav po 25 letih, ko je to uspelo tudi njegovemu očetu, ki je bil prav tako vojaški pilot. V prestižnem RAF pilotskem učnem centru Cranwell je bil pilot instruktor. Vojaško karijero je končal v Farnboroughu kot testni pilot in senijorski letalski zdravnik, kjer je pilotiral široko paleto tipov letal in bistveno prispeval k razvoju letalskih instrumentov.

 

Zaradi razvoja plovil je aktivno pilotiral naslednje tipe letal: Hunterja, Hawkerja, Jaguarja, Harrierja, Cometa, BAC1-11, Herculesa C130 and Wessex helikopter. Priznan ima bistven prispevek v razvoju očal za nočno letenje – NVG in opremo za jedrsko, biološko in kemično zaščito ter opremo za kisik.

 

Sedaj vzdržuje profesionalno pilotsko licenco in je letalski inštruktor in izpraševalec pri civilni letalski administraciji Velike Britanije – UK CAA in Evrope – JAA. Kapitanske privilegije vzdržuje za Hawker 800 in BAC 1-11, sicer pa je izučen tudi za letenje Concorda.

 

V prvem delu predavanja je dr. Bagshaw predstavil njegove poglede na človeški dejavnik, ki vpliva na delo letalske posadke v poslovnem zračnem prometu. Prikazal je razvoj instrumentov in vse večjo uporabo računalniške tehnologije. Kot siceršnji zagovornik in soustvarjalec avtomatizacije pri povečanju letalske varnosti je vendarle opozoril na potrebno spremembo izobraževanja pilota zaradi spremembe funkcije pilota iz prvotne ročne spretnosti do izjemno potrebne povečane sposobnosti pilota pri obdelovanju podatkov in povsem drugačne kontrole letenja kot je to bilo pred uvedbo nove računalniške tehnologije.

 

V drugem delu predavanja je podal pregled o kozmičnem sevanju, ki so mu izpostavljeni tako piloti kot potniki. Izrazil je jasno osebno mnenje o tem pojavu, ki je pogosto kontroverzna tema na vsakem kongresu.

 

V nadaljevanju je poročal o problemih pri dolgotrajnih poletih, ki jih je kot predsednik komisije pri krovnem Združenju za letalsko medicino – AsMA vodil zadnje čase v zvezi z izredno odmevno medijsko temo globoke venske tromboze pri potnikih v letalskem prometu. Podal je tudi koristne napotke tako za pilote kot zdravnike.

 

V zadnjem delu predavanja pa je poročal o bakteriji antraksa, o oblikah pojavnosti te bolezni in simptomatiki. Najbrž je odveč povedati, glede na vsakodnevno TV poročanje o tem potencialno najhujšem biološkem orožju, da je svet zajela panika. Zato so bili njegovi napotki za letalske zdravnike in pilote še kako dobrodošli.

 

Prepričan sem, da ni bilo zdravnika, pilota ali poslušalca, ki ga Mike (tako ga kličejo vsi, ki ga poznajo tudi le kratek čas) ne bi očaral z neverjetno strokovnostjo, ki jo je izpričal tako na letalskem kot medicinskem področju. In v tej tehniški kot medicinski interdisciplinarnosti je lepota letalske medicine. Če preskočim na tem mestu še na naslednji dan, potem verjamem, da bo še prišel, po vsem kar je videl in doživel v Sloveniji. Ob odhodu je namreč vprašal: “Kaj misliš, ali bi tvoje kolege zanimala problematika o letenju z nadzvočnim letalom Concorde s stališča potnika, zdravnika in pilota?” V pojasnilo naj povem, da bo Concorde začel ponovno komercialno leteti 7. novembra po nesreči, ki se je zgodila v Parizu lani 25. julija. Kot letalski ekspert je namreč sodeloval pri obnovi in testnih letih sedmih BA Concordov. Zadnji koncni test je bil prav 22. oktobra iz Londona v New York in nazaj. Čeprav je oborožene sile zapustil že leta 1986 leta, je še vedno vojak v pravem pomenu besede. Naj samo omenim, da je še vedno eden najbolj aktivnih članov v organizaciji aktivnih letalskih vojaških zdravnikov – pilotov, ki deluje kot samostojno združenje v krovni organizaciji AsMA. In zagotovo se ne spomnim srečanja, kjer ne bi želeli slišati tudi njegovega mnenja o tekočih problemih v letalski medicini.

 

Na predavanju je bilo 64 udeležencev. Med njimi so bili predvsem zdravniki, nekaj pa je bilo tudi pilotov, ki so lahko po sedaj že sprejetem statutu po 14. členu pridruženi člani. V celoti je trenutno 76 članov združenja, od teh je 11 pridruženih članov. Statut smo sprejeli brez zapletov. Tudi volitve smo izvedli oz. potrdili soglasno in hitro, zaradi sklepa o relativni večini odločujočih glasov v posameznih odborih. Za blagajničarko smo izvolili Matejo Kerbev, dr. med., za tajnika Zdravka Stareta, univ. dipl. prav., za podpredsednika prim. doc. dr. Radovana Starca, dr. med. in za predsednika mojo malenkost.

 

Po razglasitvi vseh članov odborov, strokovnih skupin in upravnih funkcij sem imel čast, da razglasim, da je Združenje za letalsko in vesoljsko medicino Slovenije ustanovljeno. Kot predsednik sem se zahvalil dr. Bagshawu za pomemben prispevek, ki ga je s svojo vedno prisotno pozitivno energijo pridonesel, da je ustanovitev potekala brez zapletov in v prijetnem ozračju. Na splošno odobravanje sem ga predlagal za častnega člana združenja. Za tem sva z dr. Brodnikom predlagala še preostale častne člane akademike Mednarodnega akademije za letalsko in vesoljsko medicino, ki so tekom let največ prispevali k rasti slovenske letalske medicine. To so naslednji kolegi (po abecednem vrstnem redu priimka): dr. Claus Curdt Christiansen (Kanada – glavni zdravnik svetovne civilne letalske organizacije - ICAO), dr. Franz-Josef Daumann (Nemčija – upok. brigadni general in načelnik Letalskega inštituta Nemških letalskih sil v Furstenfeldbrucku), dr. Jon L. Jordan (ZDA – glavni zdravnik Zvezne letalske administracije - FAA), dr. Wolfgang Koestler (Avstrija – glavni zdravnik AustroControla), dr. Hans Pongratz (Nemčija – polkovnik in namestnik načelnika Letalskega inštituta Nemških letalskih sil v Furstenfeldbrucku ter predsednik Združenja za letalsko in vesoljsko medicino Nemčije).

 

Ob tej priliki bi se rad še enkrat zahvalil Slovenski vojski in Ministrstvu za obrambo RS za dolgoletno podporo. Ne smemo pa pozabiti tudi na občasno izredno pomembno podporo, ki so jo doslej nudili naslednji sponzorji v taki ali drugačni obliki (po abecednem redu): Adria Airways, Fiziološki inštitut Medicinske fakultete, Klinični center in URSCL ministrstva za promet.

 

 

Predsednik združenja

mag. Tomaž F. Koželj, dr. med.

specialist kirurg in pooblaščeni

letalski zdravnik URSCL in FAA ZDA

Obrazložitev kratic:

-       AsMA - Aerospace Medical Association

-          FAA - Federal Aviation Administration, U.S.A.

-          IAASM - International Academy of Aviation and Space Medicine

-          ICAO - International Civil Aviation Organization

-          URSCL - Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo

 

USTANOVLJENO ZDRUŽENJE ZA LETALSKO IN VESOLJSKO MEDICINO SLOVENIJE, Ig 24. oktobra 2001: Razglasitev ustanovitve združenja in razglasitev akademika dr. Michaela Bagshawa za prvega častnega člana združenja ter hkrati zahvala za njegovo briljantno predavanje in celoten prispevek pri uveljavljanju slovenske letalske medicine in pri ustanovitvi združenja.

 

 

 

 

Nadzvočno letalo Concorde: dr. Bagshaw je kot letalski ekspert in izšolan pilot za Concorde sodeloval pri obnovi in testnih poletih edinega civilnega nadzvočnega letala, ki bo ponovno začel komercialno leteti 7. novembra letos po nesreči v Parizu 26. julija lani. Zadnji odločilni testni polet je bil 22. oktobra iz Londona do New Yorka in nazaj. Za prelet preko potrebuje okoli tri ure, največjo hitrost, ki jo doseže pa je blizu dvojne hitrosti zvoka - 2 Macha. V letalu je prostora za 100 potnikov, British Airways jih ima sedem, Air France pa pet.